CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG

Kể từ ngày 02/02/2020, Làm Bánh Không Khó chính thức triển khai chương trình tích điểm cho khách hàng.

Điểm quý khách tích luỹ được sẽ được tính như sau:

 • Cứ 1.000đ, trong hoá đơn, quý khách sẽ được tích 1 điểm.
 • Số điểm quý khách tích luỹ sẽ = (tổng giá trị đơn hàng / 1000).
 • Điểm sẽ được “tạm tính” trong ngày, và sẽ được hệ thống ghi nhận vào ngày hôm sau.
 • Hệ thống sẽ chỉ ghi nhận điểm tích luỹ nếu đơn hàng đã được thanh toán thành công. Do đó, với khách hàng có công nợ với shop, hệ thống sẽ ghi nhận điểm khi khách hàng thanh toán công nợ.
 • Khách hàng sỉ sẽ không được sử dụng điểm.

Đổi điểm:

 • Khi quý khách tích được 100.000 điểm (tương đương với 100.000đ) quý khách có quyền đổi điểm thay tiền mặt.
 • Quý khách có thể mua hàng với đơn hàng có giá trị cao hơn số điểm, khi đó quý khách phải bù tiền mặt phần chưa được thanh toán bằng điểm.
 • Nếu quý khách mua hàng ít hơn số điểm đang có, và vẫn muốn dùng điểm để đổi thì phần dư sẽ không được quy đổi thành tiền để trả lại cho quý khách.
 • Khi đổi điểm, toàn bộ điểm đang có của quý khách sẽ bị quy đổi, và quý khách sẽ phải tích điểm lại từ đầu.
 • Điểm tích luỹ chỉ có giá trị mua hàng, không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 • Hoá đơn đổi điểm không được tích điểm lại.

Chính sách điểm thưởng khách hàng có thể thay đổi tuỳ thời điểm và tình hình kinh doanh của shop. Nhưng shop sẽ thông báo sớm để đảm bảo quyền lợi của quý khách ở mức tối đa.

Chính sách cập nhật lần cuối lúc 07:00 ngày 13/06/2022.