CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

LÀM BÁNH KHÔNG KHÓ (LBKK) luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch với shop. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, LBKK đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của LBKK.

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ của LBKK thực hiện qua:

Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: [email protected]; hoặc
Gọi điện đến Hotline 0905.300.361; hoặc
Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ:

402 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Bước 2: Làm Bánh Không Khó sẽ có bộ phận tiếp nhận và phản hồi quý khách.

Bước 3: Làm Bánh Không Khó sẽ thương lượng với quý khách về hình thức xử lý sao cho hợp lý và theo hướng có lợi cho quý khách.

Nếu sau khi xử lý, quý khách vẫn thấy không thoã mãn, vui lòng liên lạc với số điện thoại: 0905.300.361 để được giải đáp/xử lý trực tiếp.

Chính sách này được thay đổi lần cuối lúc: 06:30 ngày 13/06/2020.